A testi sértés minősített esetei: aljas indok, védekezésre képtelen sértett stb.

Súlyosabban minősül a könnyű testi sértés (három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő), ha azt 1) aljas indokból vagy célból követik el, 2) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen (így pl. ittas állapotú, vagy eszméletlen) személy sérelmére követik el, 3) vagy a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

Maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás

Még súlyosabban minősül a könnyű testi sértés (egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő), ha maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz. Maradandó fogyatékosságról akkor beszélünk, ha a passzív alany elveszti valamely képességét, vagy szervét, illetve ha az használhatatlanná válik. Súlyos egészségromlás alatt pedig azt a fizikai állapotot értjük, amely jellegét tekintve tartós, krónikus vagy gyógyíthatatlan.

Az említett esetek súlyosabban minősítik a súlyos testi sértést is: egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha azt aljas indokból, védekezésre képtelen személy sérelmére stb. követik el.

Életveszélyt vagy halált okozó testi sértés

Abban az esetben pedig, ha a testi sértés életveszélyt vagy halált okoz, úgy a bűncselekmény két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Súlyos testi sértés előkészülete

A Btk. büntetni rendeli a súlyos testi sértés alapesetére és minősített eseteire irányuló előkészületet is. Előkészületről akkor van szó, ha az elkövető más személyt az elkövetésre felhív, ha az elkövetésre személyek ajánlkoznak, vállalkoznak vagy abban többen megállapodnak, de akkor is, ha az elkövető a bűncselekmény elkövetése céljából az ahhoz szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja (pl. megveszi a savas anyagot, megfigyeli a sértett életmódját, tartózkodási helyét), azonban nem kerül sor a támadás megkezdésére. Ha az egészség, testi épség megsértésére alkalmas magatartást megkezdi az elkövető, úgy a bűncselekmény már kísérleti szakba lép.

A testi sértés különböző alakzatainak a büntetési tétele az alábbi táblázatban foglalható össze