üzletszerűség büntetőjog

Üzletszerűség a büntetőjogban

Különböző bűncselekmények esetén gyakran találkozunk az üzletszerűség fogalmával. Mit jelent az üzletszerűség? Az üzletszerűség fogalmát a Btk. 459. § (1) bekezdés 28. pontja szerinti értelmező rendelkezés határozza meg. Ennek a magállapítására akkor kerülhet sor, ha az elkövető az azonos vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik. Azt, hogy milyen bűncselekmények minősülnek hasonló jellegűeknek,…