gazdasági csalás

A gazdasági csalás

A gazdasági csalás Ez a büntetőjogi tényállás nem régóta, az új Btk. kodifikációjával került be a jogrendszerbe. Az követi el aki jogtalan haszonszerzés végett színlelt gazdasági tevékenységet végez, és ezzel vagyoni hátrányt okoz. Láthatjuk, hogy a korábbi “klasszikus” csalás egy sajátos formájáról van szó, ami véleményem szerint valamennyire a klasszikus csalás és a hűtlen kezelés…