gyanúsított tájékoztatás jog

A büntetőeljárás során a gyanúsított tájékoztatáshoz való jogáról

Milyen jogai vannak a gyanúsítottaknak és vádlottaknak a tájékoztatásukkal kapcsolatban? Az Európai Unió Tanácsa 2012/13/EU irányelve minimumkövetelményeket fogalmaz meg a a gyanúsítottak és a vádlottak jogaikkal kapcsolatos tájékoztatást illetően. Ez az irányelve az európai elfogatóparancs hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó rendelkezéseket is megállapít. Attól az időponttól kezdve kell alkalmazni, amikor valamely tagállam illetékes hatóságai az…